Leave it all on ASHfield

Jak postupuje výstavba hřiště ve Mšeně?

Nejvyšší čas pro demontáž provizorní konstrukce pálkařské klece.
11.10.2004 Klub | autor: Petr Roubíček
Za uplynulé 3 dny prací se dokončily podlahy v obou dugoutech.
Byl vybagrován prostor pro budoucí bullpen u školy.
Během pondělí 11.10. bude vyhrabán výkop pro drenáž kolem backstopu, která zamezí hromadění vody v těchto místech.
Bylo taktéž obnaženo hlavní drenážní pero, kde byl upraven spád k zajištění lepšího odvodu vody z bočních per.