Leave it all on ASHfield

Příspěvky

Informace o aktuálních příspěcích Baseball klub Blesk Jablonec z.s.


Pro rok 2023 jsou stanoveny roční členské příspěvky pro všechny kategorie.

Baseball / Softball  / aktivní hráč / hráčka / 6.000 Kč.

Člen, podporovatel klubu, neaktivní hráč / hráčka / 200 Kč.

Pro nově příchozí v průběhu roku, se vypočítá platba za každý započatý odtrénovaný měsíc do konce kaledářního roku

(příklad: příchod v září = 6.000 Kč / rok : 12 měsíců = 500 Kč / měsíc x 4 měsíce (tréninky / zápasy září - prosinec) = 2.000 Kč členský příspěvek).

 

Platby je možné rozdělit do dvou půlročních splátek, splatných v prvních dvou měsících každého pololetí.


Členské příspěvky zasílejte na účet banky ČSOB: 1761776 / 0300.

V kolonce pro příjemce vždy uveďte jméno a příjmení, ročník narození.

V případě platby za druhého a dalšího sourozence je členský příspěvek ve výši 50% základní výše členských příspěvků (platí pouze pro mládež do 18ti let).


V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.


JEDNODUCHÁ PLATBA QR KÓDEM PŘES INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ

 QR platba