Leave it all on ASHfield

Příspěvky

Informace o aktuálních příspěcích basebalového klubu Blesk Jablonec


Pro rok 2020 / 2021 jsou stanoveny tyto roční členské příspěvky Baseball / Softball:- kategorie U8,
ročník 2002 a mladší,  3.000 Kč  ( tréninky 1,5 hodina 2x týdně )

- kategorie U9 a starší včetně ženy a kadetky softball (ročník 2001 a starší)  4.500 Kč  ( tréninky minimálně 1,5 hodiny 2x - 4x týdně )

- muži tým A   5.000 Kč  ( neomezené tréninky a zápasy )

- podporovatel klubu 200 Kč   ( účast na akcích klubu a slowpitchových turnajů )Pro nově příchozí, se vypočítá platba za každý započatý odtrénovaný měsíc do konce kaledářního roku 

 ( příklad U8:  příchod v září = 3000 Kč/rok : 12 měsíců = 250 Kč/měsíc x 4 měsíce (září-prosinec) = 1000Kč členský poplatek ).

 

Platby je možné rozdělit do dvou půlročních splátek, splatných v prvních dvou měsících každého pololetí.

Členské příspěvky zasílejte na účet banky ČSOB 1761776 / 0300.

V kolonce pro příjemce vždy uveďte jméno a příjmení, ročník narození.

V případě platby za druhého a dalšího sourozence je členský příspěvek ve výši 50% základní výše čl. příspěvků (platí pouze pro mládež do 18ti let).


V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.