Leave it all on ASHfield

Příspěvky

Informace o aktuálních příspěcích basebalového klubu Blesk Jablonec

 • Pro rok 2017 jsou stanoveny tyto členské příspěvky:

  - kategorie Baby / U5 a nižší, tréninky 1 hodina 1x týdně  1.000 Kč / rok

  - kategorie U6 - U18, tréninky minimálně 1,5 hodiny 2x - 3x týdne  4.000 Kč / rok

  - muži tým B  500 Kč / rok ( poplatek pouze za využití hřiště a materiálu při zápasech )

  - muži tým A   5.000 Kč / rok ( neomezené tréninky a zápasy )

  - softball ženy  3.000 Kč / rok ( individuální tréninky a zápasy )

          - podporovatel klubu 200 Kč /  ( účast na akcích klubu a slowpitchových turnajů )

Pro nově příchozí, se vypočítá platba za každý odtrénovaný měsíc do konce kaledářního roku ( příklad U7 - U18:  září - prosinec = 4x 335 Kč ).

Platby je možné rozdělit do dvou půlročních cyklů, vždy 1. a 6. měsíc.

Členské příspěvky zasílejte na účet banky ČSOB 1761776 / 0300.

V kolonce pro příjemce vždy uveďte jméno a příjmení, ročník narození.

V případě přihlášení dvou a více sourozenců je možnost využití slevy ve výši 50%.


V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.