Leave it all on ASHfield

Příspěvky

Informace o aktuálních příspěcích basebalového klubu Blesk Jablonec

Pro rok 2019 jsou stanoveny tyto roční členské příspěvky Baseball / Softball:

- kategorie U8  a mladší 3.000 Kč  ( tréninky 1,5 hodina 2x týdně )

- kategorie U9 a starší  4.500 Kč  ( tréninky minimálně 1,5 hodiny 2x - 4x týdně )

- muži tým B  50 Kč za odehrané utkání ( poplatek pouze za využití hřiště a materiálu při zápasech )

- muži tým A   5.000 Kč  ( neomezené tréninky a zápasy )

- podporovatel klubu 200 Kč   ( účast na akcích klubu a slowpitchových turnajů )


Pro nově příchozí, se vypočítá platba za každý odtrénovaný měsíc do konce kaledářního roku ( příklad U8 - U18:  září - prosinec = 4x 335 Kč ).

Platby je možné rozdělit do dvou půlročních cyklů, vždy 1. a 6. měsíc.

Členské příspěvky zasílejte na účet banky ČSOB 1761776 / 0300.

V kolonce pro příjemce vždy uveďte jméno a příjmení, ročník narození.

V případě přihlášení dvou a více sourozenců je možnost využití slevy ve výši 50%.


V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.