Leave it all on ASHfield

Výstavba hřiště v letech 1992-2001

Chronologie výstavby baseballového hřiště u 6.ZŠ v Mozartově ulici ve Mšeně v letech 1992-2001.
1.1.2003 Klub | autor: Tomáš Dvorský
*op hr06.jpgo**op hr04.jpgo**op hr05.jpgo**op hr01.jpgo**op hr07.jpgo**op hr08.jpgo**op hr02.jpgo**t2001t*
Cílem do konce dubna 2001 je dostavět hřiště do tzv. hratelné formy, tzn. oplocení, dugouty, backstop, perkový povrch. Pokud finanční prostředky umožní bude následovat další etapa v úpravách finálních povrchů - antuka ve vnitřním poli, tráva v poli vnějším.

*t2000t*
Po skoro dvouletém přerušení stavebních prací v závěru roku pokračovaly zemní práce a výstavba opěrné zdi směrem u školy. Bylo prostavěna částka zhruba ve výši 1 mil.Kč.

*t1999t*
Probíhala intenzivní jednání o dalším financování výstavby baseballového hřiště u 6. ZŠ, jejichž výsledkem bylo vyčlenění částky 4 mil. Kč z investičních prostředků MěÚ v rámci rozpočtu na rok 2000.

*t1997-8t*
Po zjištění, že cca 1/3 plochy sportovního areálu u 6. ZŠ leží na pozemku soukromého vlastníka. Po 3 měsících se členům výboru BC Blesk podařilo dojednat dohodu o prodeji pozemku. Vlastní odkup MÚ Jablonec nad Nisou byl realizován na podzim roku 1998, a tím byly teprve vyřešeny majetkoprávní vztahy k pozemkům, na kterých se nachází školní sportovní areál (2/3 plochy vlastní MÚ a 1/3 Okresní úřad).
V tomto roce byla přidělena BC Blesk z rozpočtu MÚ částka 400.000,- Kč, a celkem bylo proinvestováno 500.000,- Kč (100.000,- Kč investoval BC Blesk) na vyhotovení projektové dokumentace a začátek hrubých zemních prací. Na žádost 6.ZŠ byla projektová dokumentace vyhotovena na celý sportovní areál včetně školní části.

*t1996t*
Došlo ke čtyřstranné dohodě mezi BC Blesk, FK Jablonec, 6. ZŠ Mozartova ulice a MÚ o postoupení plochy mezi garážemi a hotelem Zlatý jelen ve Mšeně ve prospěch FK výměnou za plochu u 6. ZŠ pro účely výstavby baseballového hřiště.

*t1992-5t*
Období vytypovávání vhodné plochy pro vybudování regulérního baseballového hřiště v katastru města ve spolupráci s MÚ v Jablonci nad Nisou - odbor hlavního architekta. Byla nalezena plocha ve Mšeně u hotelu Zlatý jelen pod garážemi.