Leave it all on ASHfield

Změny na stavbě po víkendu

Úpravy drenáží přinesly podstatné zlepšení jejich funkčnosti.
18.10.2004 Klub | autor: Petr Roubíček
V uplynulých dvou týdnech byly mj. provedeny první úpravy drenážního systému. Ty přinesly podstatné zlepšení odvodu vody z povrchu. Pro ukázku uvádím záběry vnitřního a vnějšího pole během silného deště, který následoval po cca 2 dnech srážek minulý týden. A pro porovnání hned snímky stejných ploch krátce po dešti, kdy na ploše vnitřního pole zůstávají malé kaluže vody pouze v prohlubních způsobených činností stavebních strojů.
*ol foto1.jpgo**ol foto2.jpgo**ol foto3.jpgo**ol foto4.jpgo*
V okamžiku, kdy ve vnitřním poli pod místy, kde bude antuka, se vytvoří tzv. kufr z vrstvy 25cm štěrku, který má funkci jakéhosi pijáku, a celý finální povrch se nakonec vyprofiluje do mírného spádu směrem do stran, a tím se funkčnost drenážního systému ještě zlepší. Voda bude nejdříve odtékat po spádu hřiště a zbytková voda se bude vsakovat.

V neděli byly položeny rozvody vody a elektřiny k obou dugoutům. Voda bude sloužit k pití, opláchnutí a k činnosti pisoirů. Elektřina mj. k osvětlení toalet v dugoutech a k napájení řídícího systému automatického postřiku.
*ol foto5.jpgo**ol foto6.jpgo* *ol foto7.jpgo*