Leave it all on ASHfield

Baseballový seminář se koná 3. a 10.listopadu 2004

Je určen učitelům 1. a 2.stupně základních škol, učitelům se středních škol, ale i vychovatelkám-vychovatelům družin ZŠ z Jablonce a okolí
15.10.2004 Klub | autor: Petr Roubíček
Seminář proběhne v tělocvičně 2.ZŠ Liberecká ulice ve dvou možných termínech 3. a 10.11.2004 od 15 do 17 hodin.
Během dvouhodinového bloku proběhnou ukázky pálkovacích her a jejich různých modifikací s ohledem na nejčastější rozměry školních tělocvičen (10*20m).
Účastníci budou dále seznámeni s pořádáním soutěží v hodu do dálky a turnajů v Tee-ballu (=stativový baseball) během školního roku 2004-2005 a jejich hodnocení formou fin.odměn a cen pro vítěze (jednotlivec, tým,škola).
Na konci semináře si zástupci každé základní školy odnesou ZDARMA základní sadu pro T-ball (stativ, pálku, rukavici, míče, praktický vak na tento materiál), brožury se zjednodušenými pravidly T-ballu a HLAVNĚ spoustu inspirace pro hodiny TV a během odpoledních školních družin.
Akce je součástí projektu České baseballové asociace "T-ball do škol", jehož realizátorem pro náš region je Baseball Club Blesk Jablonec nad Nisou.
Další informace podá Petr Roubíček na tel.777982546, a nebo dotazy je možno zasílat na emailovou adresu: [email protected] .
Těším se jménem organizátorů na příjemné setkání.
Petr Roubíček