Leave it all on ASHfield

Dokument ČT k 50-letému výročí pálkovacích her

na našem území
7.1.2014 Klub | autor: Petr Dvorský
Na Nový rok byl Českou televizí Sport odvysílán dokument „řádně dlouhý odpal“, který je věnovaný k padesáti letům pálkovacích her u nás
Dokument lze shlédnout na portálu ceskatelevize.cz:
*whttp://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10739494925-radne-dlouhy-odpal/213471291029001/ Z D Ew*

Je zajímavé shlédnout dnes již úsměvné záběry historie naší hry :-)