Leave it all on ASHfield

Doping v baseballu

a jeho následky
12.1.2009 Klub | autor: Petr Dvorský
Dopingová skvrna v našich soutěžích
*knapsal: Petr Ditrichk*

Již v minulosti jsme Vás informovali, že komisaři Antidopingového výboru ČR navštěvují naše zápasy. Při poslední kontrole pak bylo zjištěno, že Zdeněk Kocman (Black Hill Blansko) měl pozitivní nález. Jednalo se o nález metamfetamin a metabolity zakázaného karboxy-THC (metabolit marihuany). Po získání oznámení o tomto výsledku pozastavila DK ČBA sportovci jeho činnost. Výsledek? ...

Trest DK ČBA nemohl znít ani jinak, než jak je dáno Antidopingovými pravidly: zákaz závodní činnosti / zákaz výkonu funkce na 2 roky na akce organizované ČBA nebo oblastními orgány ČBA.


To jest trest pro hráče. Baseball bude také potrestán a to krácením dotace od MŠMT ČR. Výše krácení bude 1% z celkové dotace na reprezentaci, což může znamenat krácení v programu našich reprezentací. A pochopitelně vetší dohled na naše sportovce při soutěží Antidopingovými komisaři.