Leave it all on ASHfield

Hledají se rozhodčí

pro naše zápasy v ČML
29.12.2008 Klub | autor: Petr Dvorský
*kČBA oslovila všechny kluby v jejích soutěžích následujícím prohlášením: k*

Další změnou od roku 2009 bude, že oddíly hrající ČML a ExL budou povinny dodat rozhodčí. Ti pak budou v případě nedostatku rozhodčích nasazováni na jednotlivé zápasy. Česká baseballová asociace připravila pro tyto oddílové rozhodčí, pro rozhodčí ČBA a nové zájemce o pískání společné školení. To je na programu 20.-22.3.2009 ve sportovním centru v Nymburce (areál).

K tomuto rozhodnutí vedla Výkonný výbor neúnosná situace s počtem rozhodčích. V průběhu roku absolvoval sekretariát několik schůzek s ostatními svazy ČSTV a tuto problematiku s nimi konzultoval. Většina svazů má v legislativě (Soutěžní řády) taktéž tuto povinnost. Mezi tyto sporty patří například: florbal, americký fotbal (zde jsou oddíly povinni zajistit novému rozhodčímu i oblečení a výstroj), hokejbal a další...

Cena kliniky je stanovena na 2000,- Kč. V ceně je zahrnuto: UBYTOVÁNÍ (2 NOCI), STRAVA (2X SNÍDANĚ, 2X OBĚD, 2X VEČEŘE), PRONÁJEM PROSTOR A TECHNIKY, PRAVIDLA, MANUÁL ROZHODČÍHO ČBA, TRIČKO KLINIKY, STUDIJNÍ MATERIÁLY, KVALITNÍ LEKTOŘI.

Cena pro oddíly Českomoravské ligy a Extraligy je 500,- Kč. Oddíly mohou vyslat na školení libovolný počet rozhodčích. Částka 500,- Kč se bude vztahovat na dva členy z každého oddílu hrající ČML nebo ExL. Jestliže má oddíl tým v ČML i v ExL bude se zvýhodněná cena vztahovat na 4 osoby.

Cena 500,- Kč je dále určena pro stávající rozhodčí ČBA, kteří pískali v druhé polovině poslední sezóny určitý počet zápasů pod ČBA. Jmenovitě se jedná o rozhodčí: Adamec, Bajer, Čejka, Černý, Drápal, Gongol, Heroudek, Jaskula, Kaigl, Karger, Konečný, Kroupa, Kulhánek, Lakota, Lomitzki, Mach, Maňas, Mlčák D., Mlčák R., Prokop, Přibyl, Richter, Rotter, Souček, Stříž, Štrba, Šutka, Vlček, Zima.

Pokud ve výše uvedeném seznamu nenajdete své jméno a nespadáte pod oddíly hrající ČML a ExL, případně jste nováček, který chce opravdu pískat, a domníváte se, že máte nárok na dotovanou částku, kontaktujte prosím Sekretariát ČBA na emailu baseball@cstv.cz, kde budou jednotlivé žádosti posouzeny a žadatelé včas před registrací vyrozuměni. Na výše uvedený kontakt se neváhejte obracet i s případnými dotazy.

*kVedení klubu tímto vyzývá případné dobrovolníky na kurz rozhodčích, aby svůj úmysl nahlásili k*