Leave it all on ASHfield

Jablonecký klokánek

ve slowpitchi
23.9.2008 Klub | autor: Petr Dvorský
Oddíl baseballu a softballu TJ LIAZ pořádá ve dnech 4.a 5. října tradiční, již XXI. ročník slowpitchového turnaje „ O Jabloneckého klokánka“.
Turnaj se uskuteční v areálu Srnčí důl na nejspodnějším hřišti (hřiště pro softball).
Začátky zápasů vždy od 9 hodin. Tento turnaj je otevřen i pro širokou veřejnost a bude se hrát podle slowpitchových pravidel viz. níže. Příznivce pálkovacích her srdečně zveme k účasti na tomto turnaji. Další informace na tel. 602 625 474 nebo mailem na adesu h_lubos@seznam.cz. (Materiál a výstroj bude účastníkům propůjčena). Počet účastníků je omezen 10 družstvy. Rozpis jednotlivých zápasů a systém turnaje bude účastníkům oznámen na začátku turnaje podle počtu družstev.

Pravidla turnaje :
1. Hrajeme pro radost, ne pro výhru za každou cenu
2. Družstvo má 10 hráčů, z toho polovina by nemělo být aktivních hráčů softballu a baseballu (kromě hráčů do 12 let)
3. Směna je ukončena startem všech 10 pálkařů (nehraje se na 3 auty)
4. Nehraje se na BB, tedy nejsou mety zdarma
5. Podle dohody před zápasem je možné pro nové hráče stanovit 5 strajků
6. Pálkař nesmí zahrát ulejvku jinak je aut
7. Pálkař nesmí zahrát Home run jinak je aut
8. Poslední pálkař bežec může být vyautován dle platných pravidel, popřípadě jeho běh a spoluhráčů bude zastaven v okamžiku příhození míčku do nadhazovacího kruhu
9. Bod se počítá za každý doběh běžce na domácí metu. Při odpalu posledního pálkaře se počítají obsazené mety a to následovně : 3. meta – ¾ bodu, 2. meta – ½ bodu, 1. meta – ¼ bod
10. Nadhoz musí být proveden tak, aby nadhozený míč letěl obloukem a vystoupal nad hlavu pálkaře a dopadl na domácí metu
11. Platí jakékoliv další pravidlo, které odsouhlasí ředitel turnaje „ Dědek“

Srdečně Vás zve
ing. Luboš Hojný
ředitel turnaje

Tento turnaj je finačně podporován městem Jablonec nad Nisou