Leave it all on ASHfield

Klinika rozhodčích

pro ČML, ExL a další soutěže a turnaje
10.2.2011 Klub | autor: Petr Dvorský
Dnešním dnem začíná registrace pro zájemce o školení rozhodčích pro všechny soutěže, od oblastních po ligové. Registrace bude ukončena dne 21. února 2011 a vlastní klinika se uskuteční ve dnech 25.-27. března 2011 ve sportovním centru v Nymburce, školit budou naši přední rozhodčí.

… citace řádu § 4.1 - Obecné podmínky účasti
Oddíly ExL a ČML musejí mít po celou sezónu k dispozici alespoň dva vyškolené rozhodčí, které může Komise rozhodčích podle potřeby nasazovat do soutěží ČBA.

Cenu za ubytování, stravu a školení ve výši Kč 1.700 na jednoho školeného platí klub, zájemcem může být každý kdo by rád zkusil pískání zápasů i v ČML a může to být i nečlen klubu. Zájemci nechť se hlásí v uvedeném termínu u Petra Dvorského kvůli elektronické registraci, ta je k dispozici i na stránkách ČBA.

Připomínáme povinnost mít k dispozici alespoň dva proškolené rozhodčí, rozhodčí Roubíček a Dvorský minimálně pro tuto sezónu nejsou pro ČML k dispozici.