Leave it all on ASHfield

Placení příspěvků

23.8.2010 Klub | autor: Petr Dvorský
Již nějakou dobu jsme ve druhé polovině roku a to znamená, že všichni aktivní členové klubu mají mít již zcela zaplacené příspěvky.
K 31.srpnu provedeme inventuru zaplacených příspěvků a zaktualizujeme tabuli hanby o ty, kteří k tomuto datu zaplaceno mít nebudou.

členský příspěvek: Kč 3.000
účet: 1761776 / 0300
var.symbol: rodné číslo nebo v poznámce jméno