Leave it all on ASHfield

Placení příspěvků

na rok 2012
26.3.2012 Klub | autor: Petr Dvorský
Vedení klubu tímto vyzývá všechny aktivní členy klubu, aby do začátku hrací sezóny vyrovnali své závazky v podobě ročních členských příspěvků, které pro tuto sezónu činí opět 3 tisíce korun českých.
Děkujeme za včasnou úhradu na účet klubu u:
ČSOB
účet č. 1761776 / 0300
do komentáře uveďte jméno hráče

*k Výkonný výbor klubu k*