Leave it all on ASHfield

Program řádné schůze Valné hromady klubu

18.1.2005 Klub | autor: Petr Dvorský
1. Zahájení, schválení programu schůze
2. Jmenování zapisovatelů Výroční členské schůze
3. Volba návrhové a mandátové komise
4. Zpráva Výkonného výboru o činnosti za období 2004
5. Zpráva o hospodaření za období 2004
6. Schválení rozpočtu na rok 2005 navrženého Výkonným výborem
7. Volby členů Výkonného výboru (návrhy, představení kandidátů, volba)
8. Volba Kontrolní komise (návrhy, představení kandidátů, volba)
9. Diskuse
10. Schválení usnesení Valné hromady
11. Závěr