Leave it all on ASHfield

Seznam zakázaných látek

pro rok 2013
16.1.2013 Klub | autor: Petr Dvorský
Pro jistotu zde uvádíme odkaz na SEZNAM ZAKÁZANÝCH LÁTEK A METOD DOPINGU PRO ROK 2013 - SVĚTOVÝ ANTIDOPINGOVÝ KODEX.
Stejná metodika je uplatňována i Českou baseballovou asociací.

*whttp://www.baseball.cz/download/2013/Seznam2013WADA.pdf Odkaz na SEZNAM ZAKÁZANÝCH LÁTEKw*