Leave it all on ASHfield

Test z pravidel - 7

správná odpověď - i pro Láďu
13.5.2009 Klub | autor: Petr Dvorský
Běžec na třetí metě, pálkař na domácí metě se pokouší o ulejvku při nátlakové hře (squeeze play). Když nadhozený míč letí na pálkaře, ten uskakuje a kontaktuje míč s oběma nohama ve vzduchu a dopadne na zem s oběma nohama mimo území pálkaře.

1/ pálkař je aut, protože neměl obě nohy v území pálkaře
2/ pálkař je aut, protože neměl alespoň jednu nohu v území pálkaře
3/ pálkař je aut, protože poté co kontaktoval míč, dopadl vně území pálkaře
4/ legální hra

Správná odpověď, jako vždy po dodatku k nadpisu článku:
4/ legální hra, podle nadhozu bude vyhlášen buď ´strike´ nebo ´hit by pitch´. podle pravidel 6.02 1)ii) pálkař musí ponechat nejméně jednu nohu v pálkařském území po celou jeho dobu na pálce, pokud nenastane jedna z následujících situací .... pálkař je nucen opustit území pálkaře díky nadhozu, který na něj směřuje, či v) pálkař naznačuje ulejvku