Leave it all on ASHfield

Test z pravidel - 8

strajk zóna + doplnění
27.5.2009 Klub | autor: Petr Dvorský
Tato část testíku není zaměřena na varianty k odpovědím, ale na posuzování strajkzóny. Je známým faktem, že jinak vidí strajkzónu ten samý hráč v poli a jinak na pálce, potažmo s ním celý tým.
Protože se nikterak ve vzduchu nevznáší, není ani pro rozhodčí jednoduché ji přesně určit při hraničních balónech. Ani výklad pravidel není jednoznačný, navíc s ohledem k různým stylům postavení pálkařů a jejich výškám:

STRAJKZÓNA (STRIKE ZONE) je prostor nad domácí metou, který je shora
ohraničen vodorovnou rovinou ve středu vzdálenosti mezi vrcholem
pálkařových ramen a vrcholem pasu kalhot jeho dresu, spodní hranici
tvoří rovina u prohlubně pod pálkařovými koleny. Strajkzóna bude určena
z postavení pálkaře, ve kterém je připraven švihnout po nadhozeném míči.

Doplnění na základě příspěvku Petra Šabackého:
o pozici míče v stajkzóně jsem v pravidlech nic nenašel, respektive by se za ní dalo považovat z definice termínů:
strike - je správný nadhoz vyhlášený rozhodčím, když pálkař po míči nešvihnul, ale kterákoliv část míče prošla jakoukoliv částí strajkzóny