Leave it all on ASHfield

Úrazové pojištění týkající se členů klubu

Informace o úrazovém pojištění pro členy klubu

9.2.2019 Klub | autor: Aleš Procházka

Pojištěnými osobami jsou: 

1) Členové sportovních svazů sdružených v Českém olympijském výboru a České unii sportu, stejně jako členové dalších pojištěných subjektů, a to po dobu veškerých akcí a aktivit pořádaných nebo organizovaných těmito subjekty, včetně organizovaných cest na tyto akce (olympijské svazy i neolympijské subjekty, střešní organizace a jejich sdružené subjekty, včetně sportovních svazů a jejich sdružených subjektů, TJ, T.J.).

2) Osoby, které se účastní akcí v rámci plnění svých pracovních úkolů nebo mají s příslušným sportovním spolkem uzavřenou smlouvu podle občanského zákoníku nebo zákoníku práce.

3) Osoby, které nejsou členy pojištěných subjektů, po dobu, kdy se účastní akce pořádané některým z pojištěných subjektů.

4) Členové České obce sokolské, se sídlem Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1 – registrovaní i rekreační cvičenci.

Pojištěnými osobami nejsou profesionální sportovci a účastníci činností, které nejsou organizovány některým z pojištěných subjektů.

Pojištění je platné po celém světě.

Počet pojištěných osob:

  • nad 18 let - přibližně 1 210 000 sportovců
  • dětí do 18 let - přibližně 640 000
  • přibližně 150 000 zaměstnanců

Oznámení škodní události >>> více zde.

 

Formuláře k hlášení škodních událostí zasílejte:

Emailem s naskenovanými dokumenty na adresu: [email protected] nebo doporučenou poštou na adresu: Pojišťovna VZP, a.s., Odbor likvidace pojistných událostí,
Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín nebo kontaktní osoba pro hlášení škodních událostí: Martina Hovorková, telefon: +420 233 006 311.

Vaše případné dotazy k pojištění a k hlášení škodních událostí:

Klientská linka Pojišťovny VZP, a.s.
tel.: + 420 233 006 311
E-mail: [email protected]
(v pracovní dny od 9:00 do 17:00 hodin, v pátek od 9:00 do 16:00 hodin)

 

 

 

FOTOGALERIE