Leave it all on ASHfield
Pátek 11.3.2022 od 17:00 hodin v Klubu WOKO.

">

Valná hromadu členů a podporovatelů klubu Blesk z.s.

Pátek 11.3.2022 od 17:00 hodin v Klubu WOKO.

24.2.2022 Klub | autor: Aleš Procházka

Vážení členové a přispěvatelé Baseballového klubu Blesk z.s.,

v návaznosti na Stanovy Baseballového clubu Blesk z.s., článek IV., odstavec 2

svolávám

Valnou hromadu členů a podporovatů klubu Blesk z.s., která se bude konat dne :

pátek 11.3.2022 od 17:00 hodin v Klubu WOKO, Podzimní 21, Jablonec n. N.

Tato Valná hromada je zároveň i volební.

Právo účastnit se a volit mají všichni členové klubu Blesk z.s. starší 18ti let a zákonní zástupci členů mladší 18ti let.


V Jablonci n.N. dne 23.2.2022

 

Jiří Roubíček

Předseda baseballového clubu Blesk z.s.

Jablonec n. N.

 

PS.: Po skončení Valné hromady budeme slavit 30. výročí založení klubu Blesk. Všichni jste vítáni, oficální pozvánka na oslavu vám bude včas prezentována na sociálních sítích.

 

FOTOGALERIE