Leave it all on ASHfield

ani o Velikonocích se v tělocvičně netrénuje

Tréninky v pátek a pondělí zrušeny, soustředění Krčáků v tělocvičně
25.3.2005 Klub | autor: Petr Dvorský
Kvůli školním prázdninám a Velikonocím se ruší tréninky, tělocvičnu ale mají pronajatu mladší kadeti Krče, kteří si během těchto prázdnin pořádají u nás jarní soustředění. Pokud má někdo zájem si je prohlédnout, mladší kadeti se mohou i připojit, tak baseballové tréninky jim probíhají v pátek od 15.30 do 18.30 a v sobotu od 9.30 do 12 hodin. Kadety vede Zdeněk Josefus a Zuzana Šrejberová.