Leave it all on ASHfield

29. ročník slowpitchového Klokánka

ZMĚNA PŮVODNÍHO TERMÍNU!!! AKCE SE KONÁ 1 - 2.10.2016.  Zaškrtněte si v kalendářích datum konání 29. ročníku slowpitchového Klokánka...

12.9.2016 Slowpitch | autor: Aleš Procházka

ZMĚNA PŮVODNÍHO TERMÍNU!!! AKCE SE KONÁ 1 - 2.10.2016

PROPOZICE na XXIX. Ročník slowpitchového turnaje  „O Jabloneckého klokánka„

Baseball Club Blesk pořádá ve dnech 1. a 2.  října tradiční, již XXIX. ročník slowpitchového turnaje „O Jabloneckého klokánka“.
Turnaj se uskuteční na baseballovém hřišti Ashfield ve Mšeně (u ZŠ Mozartova).

Začátky zápasů vždy od 9 hodin.

Tento turnaj je otevřen i pro širokou veřejnost a bude se hrát podle slowpitchových pravidel viz. níže.

Příznivce pálkovacích her srdečně zveme k účasti na tomto turnaji. Materiál a výstroj bude účastníkům zapůjčena. Počet družstev není omezen a hrát se bude na 3 hřištích.

Rozpis  jednotlivých zápasů a systém turnaje bude účastníkům oznámen nejpozději do 12. října podle počtu přihlášených družstev.  Proto žádáme všechny vedoucí družstev, aby závazné přihlášky poslali nejpozději do 9. října na e-mail Petra Roubíčka [email protected] .

Občerstvení bude připraveno (Hendrych 11°, Bernard 11°, Kofola, klobásky, sekačka, atd.)

Startovné za tým je 400,- Kč, které se hradí před prvním utkáním jednotlivých týmů.

Pravidla turnaje :

1.  Hrajeme pro radost, ne pro výhru za každou cenu.
2.  Družstvo má 10 hráčů, z toho můžou být maximálně 3 aktivní hráči softballu a baseballu (kromě hráčů do 12 let). Družstvo může tvořit maximálně 5 bývalých hráčů. Děti hrají pouze v zadním poli, minimální věk je 9 let. Toto pravidlo bude kontrolováno z důvodu vyrovnanosti jednotlivých družstev.
3.  Směna je ukončena startem všech 10 pálkařů (nehraje se na 3 auty).
4.  Nehraje se na BB, tedy nejsou mety zdarma.
5.  Podle dohody před zápasem je možné pro nové hráče stanovit 5 strajků.
6.  Pálkař nesmí zahrát ulejvku jinak je aut.
7.  Pálkař nesmí zahrát Homerun jinak je aut.
8. Z mety se vybíhá až po odpalu.
9. Poslední pálkař bežec a běžci na metách můžou být vyautovány dle platných pravidel (chycením ze vzduchu, šlápnutím mety, dotykem), popřípadě jeho běh a spoluhráčů bude zastaven v okamžiku příhození míčku do nadhazovacího kruhu. V případě chycení odpalu přímo ze vzduchu se počítají body běžcům na metách, kde byli před odpalem.
10.  Bod se počítá za každý doběh běžce na domácí metu. Při odpalu posledního pálkaře se počítají obsazené mety a to následovně : 3. meta – ¾ bodu,  2. meta – ½ bodu, 1. meta – ¼ bod.
11. Nadhoz musí být proveden tak, aby nadhozený míč letěl obloukem a vystoupal nad   hlavu pálkaře a dopadl na domácí metu.
12. Platí jakékoliv další pravidlo, které odsouhlasí ředitel vesmíru Petr Roubíček.

Srdečně Vás zve
Organizační výbor turnaje

Tento turnaj je finančně podporován městem Jablonec nad Nisou.

Fotogalerie z předchozího ročníku zde

 

 

 

FOTOGALERIE

KOMENTÁŘE

https://www.ekffo150.com/theking
https://www.ekffo150.com/merit
https://www.ekffo150.com/yes
https://www.ekffo150.com/first
https://www.ekffo150.com/sands
https://www.ekffo150.com/joy
https://www.ekffo150.com/royal
https://www.ekffo150.com/starclub
https://www.ekffo150.com/asian
https://www.ekffo150.com/superman
https://www.ekffo150.com/gatsby
https://www.ekffo150.com/33
https://www.ekffo150.com/oncasino
https://www.ekffo150.com

https://www.ajp4949.com/theking
https://www.ajp4949.com/merit
https://www.ajp4949.com/sands
https://www.ajp4949.com/first
https://www.ajp4949.com/33casino
https://www.ajp4949.com/worldcasino
https://www.ajp4949.com/korea
https://www.ajp4949.com/

https://www.bgj4949.com/
https://www.bgj4949.com/sands
https://www.bgj4949.com/theking
https://www.bgj4949.com/first
https://www.bgj4949.com/yes
https://www.bgj4949.com/33
https://www.bgj4949.com/world
https://www.bgj4949.com/super
https://www.bgj4949.com/korea
https://www.bgj4949.com/gatsby

https://www.dnfl4949.com/
https://www.dnfl4949.com/first
https://www.dnfl4949.com/merit
https://www.dnfl4949.com/theking
https://www.dnfl4949.com/sands
https://www.dnfl4949.com/yescasino
https://www.dnfl4949.com/gatsby
https://www.dnfl4949.com/corea
https://www.dnfl4949.com/33casino
https://www.dnfl4949.com/f1casino

https://www.skfl4949.com/
https://www.skfl4949.com/firstcasino
https://www.skfl4949.com/meritcasino
https://www.skfl4949.com/sandscasino
https://www.skfl4949.com/thekingcasino
https://www.skfl4949.com/yescasino
https://www.skfl4949.com/gatsbycasino

럭키걸 Lucky girl | 13.9.2021
Antispamová ochrana, napište výsledek: 1+1 =