Leave it all on ASHfield

33. ročník KLOKÁNKA je stanoven!

Ahoj klokanky, klokani a klokančata! Termín 33.ročníku Klokánka je stanoven!!!!
Bude se konat 9.-10.října 2021

17.9.2021 Slowpitch | autor: Aleš Procházka

PROPOZICE na XXXIII. ročník slowpitchového turnaje „O JABLONECKÉHO KLOKÁNKA

Baseball club Blesk pořádá ve dnech 9. a 10. října 2021 tradiční, již 33. ročník slowpitchového turnaje „O Jabloneckého klokánka“.

Turnaj se uskuteční na baseballovém hřišti Ashfield ve Mšeně (u ZŠ Mozartova).

Tento turnaj je otevřen i pro širokou veřejnost a bude se hrát podle zjednodušených slowpitchových pravidel. 

Příznivce pálkovacích her srdečně zveme k účasti na tomto turnaji. Materiál a výstroj bude účastníkům zapůjčena. Občerstvení bude připraveno.

Rozpis  jednotlivých zápasů a systém turnaje bude účastníkům oznámen nejpozději do 5. října podle počtu přihlášených družstev.

Proto žádáme všechny vedoucí družstev, aby závazné přihlášky poslali nejpozději do 4. října na e-mail ředitele turnaje, Petra Roubíčka: petr@niintl.eu .

Startovné za tým je 500 Kč, které se hradí před prvním utkáním jednotlivých týmů.

 

Srdečně Vás zve organizační výbor turnaje!

 

Pravidla turnaje:

1. Hrajeme pro RADOST, a ne pro výhru za každou cenu 

2. TÝM tvoří 10 hráčů, z toho maximálně 3 starší 15ti let nebo maximálně 5 ve věku 14 -15 let mohou být aktivní hráči (aktivní hráč = v posledních dvou letech hrál pravidelnou soutěž). V týmu nemůže hrát hráč mladší 10ti let a hráči do 12ti let nemůžou hrát ve vnitřním poli. Hráči ve věku 10-13 let se nezapočítávají do počtu aktivních hráčů.

3. PRAVIDLA HRY :
- směna je ukončena startem všech deseti hráčů na pálce, tzn. že se nehraje na 3 auty;
- nehraje se na BB, tzn. že není 1.meta zdarma;
- pálkař má k dispozici 3 striky, dohodou před zápasem se dá stanovit u jednotlivců 5 striků;
- pálkař nesmí zahrát ulejvku, jinak je aut, musí provést plný švih
- pálkař nesmí zahrát homerun, jinak je aut;
- z mety se vybíhá až po odpalu;
- NADHOZ musí být proveden tak, aby nadhozený míč obloukem vystoupal nad hlavu pálkaře a proletěl zónou mezi předním kolenem a zadním ramenem pálkaře;
- poslední 10tý pálkař v pořadí může být vyautován POUZE :
a. chycením odpalu ze vzduchu (běžcům se počítá postavení na metách před odpalem);
b. přihozením míče do nadhazovacího kruhu, tzn. že nelze autovat dotykem nebo šlápnutím mety/met při nuceném posunu, postavení běžců se počítá podle dosažené mety před chycením míče v nadhazovacím kruhu

4. Bod se počítá za každý doběh běžce na domácí metu. Po odpalu posledního pálkaře v pořadí a jeho vyautování (dle pravidel 3.a.) se počítají obsazené mety takto: 1.meta – ¼ bodu, 2.meta – ½ bodu, 3.meta – ¾ bodu;

5. DOBA trvání utkání je 50 minut + dohrávka. Pokud je směna ukončena 5 minut před vypršením doby utkání, tak se další směna nerozehrává. Dobu utkání hlídá rozhodčí utkání.

6. STARTOVNÉ je 500 Kč/tým.

7. Platí jakékoliv další pravidlo, které odsouhlasí ředitel turnaje 


Fotogalerie z předchozího ročníku zde

FOTOGALERIE

KOMENTÁŘE

Antispamová ochrana, napište výsledek: 1+1 =