Leave it all on ASHfield

Propozice 'Klokana'

5.9.2014 Slowpitch | autor: Petr Dvorský
*tPROPOZICE na XXVII. Ročník slowpitchového turnajet*

*t„O Jabloneckého klokánka„t*

Baseball Club Blesk pořádá ve dnech 20. a 21. září tradiční, již XXVII. ročník

slowpitchového turnaje „ O Jabloneckého klokánka“.

Turnaj se uskuteční na baseballovém hřišti Ashfield ve Mšeně (u ZŠ Mozartova).

Začátky zápasů vždy od 9 hodin. Tento turnaj je otevřen i pro širokou veřejnost a bude se hrát podle slowpitchových pravidel viz. níže. Příznivce pálkovacích her srdečně zveme k účasti na tomto turnaji. ( Materiál a výstroj bude účastníkům propůjčen). Počet družstev není omezen. Bude se hrát na 3 hřištích. Rozpis jednotlivých zápasů a systém turnaje bude účastníkům oznámen nejpozději do 15. září podle počtu přihlášených družstev. Proto žádám všechny vedoucí družstev, aby závazné přihlášky poslali nejpozději do 12.9. na e-mail Petra Roubíčka petr@niintl.eu .

Mimo zápasovou vřavu budou pro vás připraveny i další aktivity – pálení na nadhazovací stroj, měření rychlosti hodu a sobotní den si prodloužíme do noci open air hard rock diskotékou přímo na Ashfieldu. Přibudou i výsledkové tabule u každého hřiště pro lepší informovanost hrajících týmů a diváků. Občerstvení bude taky připraveno (např. Hendrych 11, Bernard 11, Kofola, atd.)

Startovné za tým je 300,- Kč, které se hradí před prvním utkáním jednotlivých týmů.

*tPravidla turnaje :t*

1. Hrajeme pro radost, ne pro výhru za každou cenu.

2. Družstvo má 10 hráčů, z toho třetina může být maximálně aktivních hráčů softballu a baseballu ( kromě hráčů do 12 let ) To je maximálně 3 aktivní hráči. Nebo družstvo může tvořit maximálně 5 bývalých hráčů. Toto pravidlo bude kontrolováno z důvodu vyrovnanosti jednotlivých družstev.

3. Směna je ukončena startem všech 10 pálkařů ( nehraje se na 3 auty )

4. Nehraje se na BB, tedy nejsou mety zdarma

5. Podle dohody před zápasem je možné pro nové hráče stanovit 5 strajků

6. Pálkař nesmí zahrát ulejvku jinak je aut

7. Pálkař nesmí zahrát Homerun jinak je aut

8. Z mety se vybíhá až po odpalu

9. Poslední pálkař bežec a běžci na metách můžou být vyautovány dle platných pravidel (chycením ze vzduchu, šlápnutím mety, dotykem), popřípadě jeho běh a spoluhráčů bude zastaven v okamžiku příhození míčku do nadhazovacího kruhu. V případě chycení odpalu přímo ze vzduchu se počítají body běžcům na metách, kde byli před odpalem.

10. Bod se počítá za každý doběh běžce na domácí metu. Při odpalu posledního pálkaře se počítají obsazené mety a to následovně : 3. meta – 3/4 bodu, 2. meta – 1/2 bodu, 1. meta – 1/4 bod

11. Nadhoz musí být proveden tak, aby nadhozený míč letěl obloukem a vystoupal nad hlavu pálkaře a dopadl na domácí metu

12. Platí jakékoliv další pravidlo, které odsouhlasí ředitel turnaje „Dědek“

Srdečně Vás zve

Organizační výbor turnaje

*tTento turnaj je finančně podporován městem Jablonec nad Nisout*