Leave it all on ASHfield

Propozice XXVI. ročníku O jabloneckého klokánka

slowpitchový turnaj
9.9.2013 Slowpitch | autor: Petr Dvorský
Oddíl baseballu a softballu TJ LIAZ ve spolupráci s klubem BC Blesk pořádá ve dnech 28. a 29. září tradiční, již XXVI. ročník slowpitchového turnaje „O Jabloneckého klokánka“.
Turnaj se uskuteční na baseballovém hřišti ve Mšeně (Ashfieldu BC Blesk).
Začátky zápasů vždy od 9 hodin. Tento turnaj je otevřen i pro širokou veřejnost a bude se hrát podle slowpitchových pravidel viz. níže. Příznivce pálkovacích her srdečně zveme k účasti na tomto turnaji. (materiál a výstroj bude účastníkům propůjčen). Počet družstev není omezen. Rozpis jednotlivých zápasů a systém turnaje bude účastníkům oznámen nejpozději do 23.září podle počtu přihlášených družstev. Proto žádám všechny vedoucí družstev, aby závazné přihlášky poslali nejpozději do 20.9. na e-mail h_lubos@seznam.cz.

Pravidla turnaje:

1. Hrajeme pro radost, ne pro výhru za každou cenu

2. Družstvo má 10 hráčů, z toho třetina může být maximálně aktivních hráčů softballu a baseballu (kromě hráčů do 12 let) To je maximálně 3 aktivní hráči. Nebo družstvo může tvořit maximálně 5 bývalých hráčů. Toto pravidlo bude kontrolováno z důvodu vyrovnanosti jednotlivých družstev
3. Směna je ukončena startem všech 10 pálkařů (nehraje se na 3 auty)

4. Nehraje se na BB, tedy nejsou mety zdarma

5. Podle dohody před zápasem je možné pro nové hráče stanovit 5 strajků

6. Pálkař nesmí zahrát ulejvku jinak je aut

7. Poslední pálkař bežec může být vyautován dle platných pravidel, popřípadě jeho běh a spoluhráčů bude zastaven v okamžiku příhození míčku do nadhazovacího kruhu

8. Bod se počítá za každý doběh běžce na domácí metu. Při odpalu posledního pálkaře se počítají obsazené mety a to následovně: 3. meta – třičtvrtě bodu, 2. meta – půl bodu, 1. meta – čtvrt bodu

9. Nadhoz musí být proveden tak, aby nadhozený míč letěl obloukem a vystoupal nad hlavu pálkaře a dopadl na domácí metu

10. Platí jakékoliv další pravidlo, které odsouhlasí ředitel turnaje „Dědek“


Srdečně Vás zveme
Ing. Luboš Hojný
ředitel turnaje