Leave it all on ASHfield

Termín 34.ročníku Klokánka je stanoven!!!!

Termín 34.ročníku Klokánka je stanoven. Bude se konat 8.-9.října 2022, a to jako již tradičně na AshFieldu.

13.9.2022 Slowpitch | autor: Aleš Procházka

Klokanky, klokani a klokančata,

Termín 34.ročníku Klokánka je stanoven!!!!

Bude se konat 8.-9.října 2022, a to jako již tradičně na AshFieldu (u ZŠ Mozartova ve Mšeně).

Potvrzení účasti prosím zasílejte na [email protected] do pondělí 3.10.

Mějte se a brzy na viděnou,
Petr Roubíček
ředitel turnaje

 

FOTO Z PŘEDCHOZÍHO ROČNÍKU:  https://baseball-blesk.rajce.idnes.cz/Jablonecky_Klokanek_2021_-_33._rocnik/

 

Pravidla turnaje:

Hrajeme pro RADOST, a ne pro výhru za každou cenu!

TÝM tvoří 10 hráčů, z toho maximálně 3 starší 14ti let mohou být aktivní hráči (aktivní hráč = v posledních dvou letech hrál pravidelnou soutěž). V týmu nemůže hrát hráč mladší 10ti let a hráči do 12ti let nemůžou hrát ve vnitřním poli. Hráči ve věku 10-13 let se nezapočítávají do počtu aktivních hráčů.

PRAVIDLA HRY :

 1. směna je ukončena startem všech deseti hráčů na pálce, tzn. že se nehraje na 3 auty;
 2. nehraje se na BB, tzn. že není 1.meta zdarma;
 3. pálkař má k dispozici 3 striky, dohodou vedoucích týmů s rozhodčím před zápasem se dá stanovit u jednotlivců 5 striků;
 4. pálkař nesmí zahrát ulejvku, jinak je aut, musí provést plný švih;
 5. pálkař nesmí zahrát homerun, jinak je aut;
 6. z mety se vybíhá až po odpalu;
 7. NADHOZ musí být proveden tak, aby nadhozený míč obloukem vystoupal nad hlavu pálkaře a proletěl zónou mezi předním kolenem a zadním ramenem pálkaře;
 8. poslední 10tý pálkař v pořadí může být vyautován POUZE :
 9. chycením odpalu ze vzduchu (běžcům se počítá postavení na metách před odpalem);
 10. přihozením míče do nadhazovacího kruhu, tzn. že nelze autovat dotykem nebo šlápnutím mety/met při nuceném posunu, postavení běžců se počítá podle dosažené mety před chycením míče v nadhazovacím kruhu;
 11. při snaze dosáhnout mety je zakázáno slajdovat.
 12. Během každého zápasu se jeden inning (směna) sehraje jako tzv. JOKER INNING (= baserunning po směru hodinových ručiček, tzn. že první meta bude v tomto inningu původní třetí meta, druhá zůstává druhou a třetí meta bude původní první meta neboli běží se v opačném směru než jsou pravidla baseballu a softballu). Před zápasem se vedoucí týmů dohodnou s rozhodčím, který inning takto sehrajou. Joker inning může být pouze první nebo druhý inning.
 13. Bod se počítá za každý doběh běžce na domácí metu. Po odpalu posledního pálkaře v pořadí a jeho vyautování (dle pravidel 3.a.) se počítají obsazené mety takto: 1.meta – ¼ bodu, 2.meta – ½ bodu, 3.meta – ¾ bodu;
 14. DOBA trvání utkání je 50 minut + dohrávka. Pokud je směna ukončena 5 minut před vypršením doby utkání, tak se další směna nerozehrává. Dobu utkání hlídá rozhodčí utkání.

STARTOVNÉ je 1000 Kč/tým.

Tým, který PROHRAJE utkání, tak uklízí po zápase hřiště (hrabání povrchu a lajnování).

Platí jakékoliv další pravidlo, které odsouhlasí ředitel turnaje.

FOTOGALERIE