Leave it all on ASHfield

XXVIII. Ročník slowpitchového turnaje „ O Jabloneckého klokánka „

Nachystejte se na víkend  3. a 4. října 2015.

Klokánek je tady!

26.8.2015 Slowpitch | autor: Aleš Procházka

Baseball Club Blesk pořádá ve dnech 3. a 4. října 2015 tradiční, již XXVIII. ročník slowpitchového turnaje „ O Jabloneckého klokánka“.

K 14.9.2015 přihlášeny týmy:

1. FUNCLUB
2. Team Ollie
3. Snowbees
4. Amores Sagamores
5. ELEVEN
6. Mad Max
7. Eyecatcher
8. Zebra
9. Pizzaři
10. Teenageři
11. Rychnovský kalíšek
12. KP
13. RK DRAGONS


Turnaj se uskuteční na baseballovém hřišti Ashfield ve Mšeně (u ZŠ Mozartova).


Začátky zápasů vždy od 9 hodin. Tento turnaj je otevřen i pro širokou veřejnost a bude se hrát podle slowpitchových pravidel viz. níže. Příznivce pálkovacích her srdečně zveme k účasti na tomto turnaji. ( Materiál a výstroj bude účastníkům zapůjčen). Počet družstev není omezen. Bude se hrát na 3 hřištích. Rozpis jednotlivých zápasů a systém turnaje bude účastníkům oznámen nejpozději do 28. září podle počtu přihlášených družstev. Proto žádám všechny vedoucí družstev, aby závazné přihlášky poslali nejpozději do 25.9. na e-mail Petra Roubíčka petr@niintl.eu .
Mimo zápasovou vřavu budou pro vás připraveny i další aktivity – pálení na nadhazovací stroj, měření rychlosti hodu. Občerstvení bude taky připraveno (např. Hendrych 11, Bernard 11, Kofola, klobásky, sekačka, atd.)
Startovné za tým je 300,- Kč, které se hradí před prvním utkáním jednotlivých týmů.

Pravidla turnaje :


1. Hrajeme pro radost, ne pro výhru za každou cenu.


2. Družstvo má 10 hráčů, z toho můžou být maximálně 3 aktivní hráči softballu a baseballu ( kromě hráčů do 12 let ). Družstvo může tvořit maximálně 5 bývalých hráčů. Toto pravidlo bude kontrolováno z důvodu vyrovnanosti jednotlivých družstev.


3. Směna je ukončena startem všech 10 pálkařů ( nehraje se na 3 auty )


4. Nehraje se na BB, tedy nejsou mety zdarma


5. Podle dohody před zápasem je možné pro nové hráče stanovit 5 strajků


6. Pálkař nesmí zahrát ulejvku jinak je aut


7. Pálkař nesmí zahrát Homerun jinak je aut


8. Z mety se vybíhá až po odpalu


9. Tým v útoku (na pálce) je povinen hlasitě ohlásit "posledního pálkaře". Rozehrou "posledního pálkaře" nemůže být zahrán žádný aut na metách nebo mezi metami dotykem, hra končí pouze příhozem míče do nadhazovacího kruhu. Směna končí i samovyautováním se "posledního pálkaře", to jest strike-outem nebo chycením míče po odpalu ze vzduchu a nebo homerunem (v takovém případě jakoby rozehra "posledního pálkaře" nenastala).


10. Bod se počítá za každý doběh běžce na domácí metu. Při odpalu posledního pálkaře se počítají obsazené mety a to následovně : 3. meta – ¾ bodu, 2. meta – ½ bodu, 1. meta – ¼ bod


11. Nadhoz musí být proveden tak, aby nadhozený míč letěl obloukem a vystoupal nad hlavu pálkaře a dopadl na domácí metu


12. Platí jakékoliv další pravidlo, které odsouhlasí ředitel turnaje Petr Roubíček

 

Srdečně Vás zve
Organizační výbor turnaje

 

Tento turnaj je finančně podporován městem Jablonec nad Nisou

 

ROZPIS ZÁPASŮ:

sobota 3/10              
               
čas hřiště skupina tým tým   rozhodčí  
09:00 I A Eyecatcher Eleven   RK Dragons  
  II C Zebra Pizzaři   Kalíšek  
  III B Funclub KP   Amores Sagamores  
               
10:10 I B Snowbees Kalíšek   Pizzaři  
  II C Ollie Dragons   KP  
  III A Teenageři Amores Sagamores   Zebra  
               
11:20 I C Mad Max Zebra   Snowbees  
  II A Teenageři Eleven   RK Dragons  
  III C Pizzaři Ollie   Eyecatcher  
               
12:30 I C Dragons Zebra   Teenageři  
  II C Ollie Madmax   Eleven  
  III B KP Snowbees   Funclub  
               
13:30 I A Amores Sagamores Eyecatcher   Mad max  
  II B Kalíšek Funclub   Ollie  
  III C Pizzaři Dragons   Zebra  
               
14:40 I C Mad max Pizzaři   Funclub  
  II A Amores Sagamores Eleven   Teenageři  
  III B Snowbees Funclub   KP  
               
15:50 I B KP Rychnovský kalíšek   Pizzaři  
  II A Eyecatcher Teenageři   Eleven  
  III C Zebra Ollie   Amores  
               
17:00 I C Mad max RK Dragons   Snowbees  
               

 

neděle 4/10            
             
čas hřiště skupina tým tým   rozhodčí
09:30 I F1 A1 B1   C1
  II F2 A2 B2   C3
  III F3 A3 B3   C4
             
10:40 I F4 A4 B4   C5
  II F1 C1 A1   B1
  III F2 C3 A2   B2
             
11:50 I F1 B1 C2   A1
  II F3 C4 A3   B3
  III F4 C5 A4   B4
             
13:00 I F2 B2 C3   A2
  II F1 B1 C1   C2
  III F3 B3 C4   A3
             
14:10 I F1 C2 A1   B1
  II F4 B4 C5   A4
  III          
             
15:20 I Vyhlášení turnaje        
             

 

 

FOTOGALERIE

KOMENTÁŘE

Dá se proti tomu nějak protestovat nebo alespoň znát důvod tohoto rozhodnutí?
Dotaz: | 14.9.2015
Důvod je jednoduchý, a to, že turnaj je určen hlavně pro aktivně nehrající hráče, tj. lajky, kteří nemají zažité všechny herní možnosti vyautování běžce. proto jsme to zredukovali u posledního pálkaře (pouze u posledního) na tyto způsoby ukončení směny, které rozdíly ve složení týmů (vyšší či nižší zastoupení aktivních hráčů v rámci limitu jejich počtu v týmu) aspoň trochu eliminují.
PR
Odpověď | 14.9.2015
Antispamová ochrana, napište výsledek: 1+1 =