Leave it all on ASHfield

Soutěž školáků v hodu do dálky

Oblastní finále proběhne v době konání MČR T-ballu
14.6.2005 U7 - U13 | autor: Petr Dvorský
*n2 RYCHLÁ RUKA n*
*n3 soutěž v hodu do dálky n*

Česká baseballová asociace a Baseball Club Blesk Jablonec nad Nisou pořádají soutěž v hodu do dálky pro vybrané kategorie základních škol na Jablonecku, která letos proběhne u příležitosti ME v baseballu mužů, jež se koná 7.7.–17.7.2005 ve čtyřech městech České republiky pod záštitou prezidenta republiky Václava Klause (více na www.eurobaseball2005.cz ).

Soutěž v hodu do dálky bude rozdělena na dvě kategorie tak, aby zasáhla první i druhý stupeň základních škol. První kategorie je určena pro žáky ročníků 1992-93, druhá pak je pro ročníky 1994-95 (více na www.baseball-blesk.cz )

Základní kola:
Základní kola proběhnou na jednotlivých školách kriketovým míčkem. Výstupem ze škol bude seznam deseti nejlepších v každé kategorii. Uzávěrka výsledků je dne 17.6 elektronickou poštou na petrdv@quick.cz . Podle výsledků jednotlivých škol bude 50 nejlepších z každé kategorie pozváno k místnímu finále, které proběhne v neděli 26.června 2005 v areálu Srnčí důl, v závěrečný den Mistrovství ČR v T-ballu (stativovém baseballu) žáků do 10 let, jehož je BC Blesk ve dnech 24.-26.6.2005 pořadatelem.

Finále:
Regionální finále, jehož složení určí ČBA dle dosažených výsledků místních kol, proběhnou v každém ME pořádajícím městě jako součást doprovodného programu ME. Účastníci finále včetně doprovodu budou mít volný vstup na příslušný den Mistrovství Evropy. Házet se bude baseballovým míčkem z domácí mety, každý bude mít tři pokusy. Z časových důvodů budou průběžně značeny 3 nejdelší hody, které budou na konci soutěže změřeny a zapsány. (Mohou být měřeny všechny hody, dle skutečné účasti a časových možností.).

Vítěz regionálního finále získá diplom, oficiální míč ME a tričko ME, druhý diplom a oficiální míč ME a třetí diplom.
Garantem regionálního finále je pořadatel ME v daném regionu.
Cestovné na finále si hradí účastníci sami.

Celkový vítěz:
Celkový vítěz (nezávisle na kategorii) bude určen porovnáním naměřených výsledků regionálních finále a získá pro školu počítač od Fujitsu Siemens Computers. Cena bude vítězi nebo zástupci školy předána 16.7. před zápasem reprezentace ČR.

Mistrovství ČR v T-ballu na baseballových hřištích
v Srnčím dole ve dnech 24.-26.6.2005