Leave it all on ASHfield

Stav distribuce sad na T-ball do škol

3/4 škol již sadu obdržely, poslední 1/4 je obdrží v nejbližších dnech
20.1.2005 U7 - U15 | autor: Petr Roubíček
Tento článek je reakcí na rozhořčenou reakci paní učitelky Nohýnkové ze ZŠ Vrkoslavice, že ještě nedostali slíbenou sadu na T-ball.
V součastnosti sady obdrželo 75% škol, které se zúčastnily 2 seminářů na začátku listopadu.
Zbylých 5 škol, mezi něž patří mimo ZŠ Vrkoslavice a Kokonín i ZŠ Žiškův vrch, ZŠ Žel.Brod, ZŠ Jenišovice, obdrží sady v nejbližších dnech.
Toto zpoždění je způsobeno zpožděním dodávky vaků na sadu. Věřím, že tyto školy najdou pochopení pro tuto situaci a že to nebude překážkou pro další spolupráci.
Petr Roubíček