Leave it all on ASHfield

T-ball - pravidla stativového baseballu v tělocvičně

pro školy, které obdržely materiál na T-ball a které se zúčastní turnajů pořádaných naším oddílem
7.4.2005 U7 - U15 | autor: Petr Dvorský
P r a v i d l a
pálkovací hry ( T-ballu ) v tělocvičně

Hru hraje na každé straně 7 hráčů v obraně, rozmístěných u met a v prostoru hřiště a 7 hráčů v útoku. Pálkař po odpalu ze stativu překoná překážku (koza na šíř) přeskokem či podlezením a snaží se dosáhnout 1.mety dřív, než dojde k přihození míče strážci této mety. Dosáhne-li pálkař mety dřív než dojde k příhozu, je „sejf“ a meta ho chrání. Může se ale rozhodnout pokračovat dále na druhou metu s možností návratu, autován je v takovém případě pouze dotykem ruky s míčem některého z polařů. Mezi 2. a 3.metou je další překážka, švédská bedna. Po odpalu následujícím pálkařem se běžec snaží dosáhnout další mety, event. mety domácí. Je-li ale míč po odpalu chycen přímo ze vzduchu (i po odrazu ode zdi), každý z běžců se musí vrátit na metu, kterou držel před tímto odpalem. Nepodaří-li se mu to dřív, než se míč dostane do moci strážci této mety v kontaktu s ní, je „aut“. Má ale možnost po chycení takovéhoto „luftu“ z mety vyběhnout a usilovat o dosažení další. Autován může být zase jenom „tečováním“ neboť nebyl nucen „svou“ metu opustit, aby ji uvolnil dalšímu „nucenému“ běžci či pálkaři. V případech „nuceného“ postupu, tj. aby uvolnil metu běžci následujícímu, je autován šlápnutím mety o kterou usiluje polařem s míčem ve své moci, nebo tečováním mezi metami. Opustí-li běžec metu v průběhu rozehry, může být autován tečováním (toto neplatí pouze při proběhnutí 1.mety). Každý doběh na domácí metu je ohodnocen jedním bodem. Každá rozehra končí uklidněním situace s míčem v prostředku hřiště. Odpal musí být směrován do prostoru hřiště, tj. mezi 1.metu a místo, kde půlící čára dosahuje boční zdi mezi 3. a domácí metou. Pálkař má 3 pokusy ke správnému odpálení, poté je „aut“. Při posledním pálkaři v řadě (v jedné hře je pálkařem každý z hráčů útočícího družstva) se všichni běžci snaží dosáhnout co nejvíce met dříve, než je celá hra zakončena míčem na domácí metě. Pak se sčítají všechny do té doby dosažené mety (1.meta ¼, 2.meta ½, 3.meta ¾ a doběh na domácí 1 bod). V případech zde nejmenovaných se hra řídí základními baseballovými pravidly.